Festiwal 7 Kultur

Festiwal 7 Kultur

Easily customize your share description with the Shindig theme!

Bieg Ekstremalny „Pod Hawraniem”

bieg

 

Zapraszamy do udziału w Biegu Ekstremalnym!

I BIEG EXTREMALNY POD HAWRANIEM

 1. NAZWA I TYP BIEGU:I BIEG EXTREMALNY POD HAWRANIEM – dystans ok. 7 km, drogi leśne, łąki, przewyższenie terenu ponad 200m. Zróżnicowana forma terenu
 2. CEL:
  • Popularyzacja zdrowego trybu życia i biegów masowych;
  • Promocja ON Jurgów-ski oraz miejscowości Jurgów
 3. TERMIN I GODZINY BIEGU:22.08.2015r. (sobota)
  (w ramach I Festiwalu 7 kultur).
  11.00 – otwarcie biura zawodów;
  13.00 – start;
  16.00– dekoracja zwycięzców i losowanie nagród (scena główna)
  Zastrzega się korekty czasu startu, długości i przebiegu trasy.
 4. MIEJSCE:Ośrodek Narciarski Jurgów-ski
  Start – dolna stacja wyciągu orczykowego „C”
  Meta – dolna stacja wyciągu orczykowego „C”
  Biuro zawodów – obok startu lub Restauracji „Hawrań”
 5. ZGŁOSZENIA:Organizator nie pobiera opłaty startowej. W zawodach obowiązuje limit startujących 150os (numery będą rozdawane według kolejności zgłoszeń). Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 21.08.2015r. na adres www.ski-plus.pl/regulamin-bieg.html
 6. ORGANIZATOR:
  • Ośrodek Narciarski Jurgów-ski
  • Szkoła Narciarstwa i Snowboardu „Ski-Plus”
  • Instruktorzy wywodzący się z jednostek specjalnych „GROM” oraz „62 KOMPANI SPECJALNEJ”
 7. WARUNKI UCZESTNICTWA:Do startu dopuszczeni zostaną wszyscy chętni i zgłoszeni, posiadający dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi lub własnym oświadczeniem oraz okazaniem dowodu tożsamości.Osoby niepełnoletnie zobowiązane są posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 8. KATEGORIE:
  • Klasyfikacja OPEN od 16 roku życia (kobiety i mężczyźni) – dystans 7000m
 9. NAGRODYZa zajęcie I, II i III miejsca uczestnicy biegu zostaną wyróżnieni medalami, nagrodami rzeczowymi.Weryfikacja zawodników nastąpi na podstawie kolejności na mecie. Brak stawiennictwa nagradzanego uczestnika na ceremonii dekoracji oznacza rezygnację z nagrody.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu elektronicznego pomiaru czasu;
  • Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części, co grozi dyskwalifikacją;
  • Uczestnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność;
  • Limit czasu wynosi 01h:30min:00s.
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną,
  • Trasa biegu będzie zabezpieczona przez organizatora;
  • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ustaleń służb porządkowych i zabezpieczających trasę;
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zniszczone lub skradzione zarówno przed, w trakcie jak i po imprezie;
  • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę;
  • Przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu;
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzeń na mieniu lub zdrowiu w wyniku niedostosowania umiejętności zawodnika do stopnia trudności trasy.
  • Prawo interpretacji regulaminu należy do Organizatora.

  Elektroniczny pomiar czasu prowadzi Szkoła Narciarstwa i Snowboardu „Ski-Plus”