Festiwal 7 Kultur

Festiwal 7 Kultur

Easily customize your share description with the Shindig theme!

„Osturnianka” z Osturni (Słowacja)

Osturnianka_d

Zespół Regionalny „Osturnianka” z Osturni (Słowacja)

Zespół Regionalny „Osturnianka” został założony w 2010 roku w Osturni – najdalej na zachód wysuniętej rusińskiej wsi na Słowacji. Inicjatorką oraz kierowniczką zespołu jest starostka Krystyna Gregorićkova, która zebrała grupę miłośników kultury ludowej chcących kontynuować dawne tradycje. Źródłem wiedzy są starsze osoby przekazujące melodie i pieśni młodszemu pokoleniu. Zespół nagrał dwie płyty: „Piesne z Osturne” oraz „Špievanky z Osturne”. Grupa prezentuje rodzimy folklor podczas imprez na terenie Słowacji oraz poza jej granicami, uczestnicząc w festiwalach i imprezach folklorystycznych. Brał udział w programie rozrywkowym „Kapura” emitowanym przez Telewizję Słowacką, w którym poprzez głosowanie widzów zdobył pierwsze miejsce. Zespół przedstawia dawne zwyczaje gospodarskie oraz pasterskie, pokazując m.in. powrót pasterzy z hal na zimę do domów. Pokazuje również prace kobiet – np. prucie pierza, podczas którego kobiety i dziewczęta schodząc się razem śpiewały. Takie spotkania zazwyczaj kończyły się wspólną zabawą, gdyż często do domów gdzie gromadziły się kobiety przychodzili chłopcy z muzyką.