Festiwal 7 Kultur

Festiwal 7 Kultur

Easily customize your share description with the Shindig theme!

Koncert „Muzyka Korzeni”

Kapela Marty Cichej

Zespół Taneczny „Ziemia Sieradzka” ze Szkoły Tańca Katarzyny Kałuziak

Zespół Taneczny z Gminnego Domu Kultury w Burzeninie

Ludowe Zespoły Śpiewacze „Jezioranki” i „Małe Jezioranki”

Warcka Kapela Ludowa z Warckiego Centrum Kultury w Warcie